ברוכים הבאים
למודל each הרצליה

לקדם שוויון הזדמנויות בחינוך ,

לזמן לכל תלמידיו עצמאות

יזמות, מגוון וחופש בחירה

ד"ר יעקב נחום

ברוכים הבאים
למודל each הרצליה

לקדם שוויון הזדמנויות בחינוך ,

ולזמן לכל תלמידיו עצמאות

יזמות, מגוון וחופש בחירה

ד"ר יעקב נחום

הכירו את מודל each

המודל מחבר בין ארבעה עקרונות מרכזיים:

ערכים
אקדמיה
קהילה
מחקר

המודל מבוסס על תפיסה הוליסטית חדשנית ושאפתנית, המחבר בין משאביה הפורמליים והבלתי-פורמליים של העיר, מצד אחד, מול תהליכי הוראה אינטרדסצפלינרים של יחידות הוראה מבוססות ערכים, אקדמיה, קהילה ומחקר.

התהליכים המקבילים מתרחשים בכל תחומי הדעת ובכל שכבות הגיל במטרה להטמיע את מיומנויות המאה ה21 הלכה למעשה. התהליכים מתרחשים בכל שכבות הגיל – מהגיל הרך ועד הגיל השלישי.

יישומו של המודל מאפשר הכוונה  להעצמה אישית, יזמות, מוֹבִּיליוּת חברתית, למידה שיתופית ואוטונומיה מחשבתית למורה ולתלמיד.ה ואינה מוגבלת במרחבי מקום וזמן. 

על מערכת החינוך בהרצליה

מערכת החינוך בהרצליה עמלה שנים, בבנייה של מארג חינוכי, תרבותי, חברתי ודמוקרטי שבמרכזו מצוינות אישית ושוויון ההזדמנויות בחינוך, באמצעות

ניתוב משאביה האנושיים והחומריים לתחומי החינוך והערכים  תרבות, ספורט וקהילה.

המערך החינוכי הייחודי שנבנה במהלך השנים, נדבך על נדבך, הוציא מתוכו בוגרים ובוגרות רחבי אופקים, שואפי דעת, עם חשיבה עצמאית וביקורתית. בוגרים ובוגרות עם יכולת למידה עצמית ופתיחות לידע ולדעות שונות ושורשים של רגישות חברתית כחלק מקהילה – אוהבי אדם, עמם וארצם.

סיפורי הצלחה

ארבעת העקרונות של המודל

A - העיקרון האקדמי.
יבטא בניית תהליכים של רכישת ידע באמצעות חקירה של בעיות אותנטיות, עשירות ורלוונטיות בתחומי הדעת והחקר השונים. תהליכי הלמידה ייבנו באמצעות פרויקטים מבוססי חקר, קריאה וחשיבה.
E - עיקרון ערכי חינוכי.
יוטמע בכל תחומי הדעת, באמצעות תהליכי למידה ששזורות בהם דילמות וסוגיות אתיות ערכיות ומוסריות, שאינן מנותקות מתהליך הלמידה ומתוכנית הלימודים.
H - עקרון ההיי-טק
השינויים הגלובליים המתרחשים בתחומי המדע, הכלכלה, המידע והטכנולוגיה, לסוגיהם השונים, ממחישים ביתר שאת את הפערים הנפערים בתחומי החינוך.
C - עקרון הקהילה
יצירת אינטראקציות בינאישיות ופיתוח תחושת שייכות ומחויבות לקבוצה, לסביבה ולקהילה כחלק אינטגרלי מתהליכי הלמידה.