סיפורי הצלחה

המודל הפדגוגי EACH הוא ציר משותף לכל בתי הספר בעיר. מודל EACH מבוסס על ארבעה עקרונות: חינוך לערכים, פיתוח מיומנויות אקדמיות ולומד עצמאי, שיתופי פעולה ויחסי גומלין בקהילה, פיתוח אוריינות דיגיטלית ולמידה כדרך חיים. בחטיבת סמדר אנו פועלים להטמעת המודל ולשילובו בתחומי הדעת השונים, ובעיקר תוך שילוב מגוון אספקטים של תחום דעת.

 

לכבוד יום השפה העברית, המתקיים מדי שנה ביום הולדתו של אליעזר בן יהודה מחייה השפה, יזמה רכזת הלשון, שרון שיק, יחידת לימוד שלמה לכל תלמידי בית הספר המבוססת על עקרונות מודל EACH שבמסגרתה התקיימה למידה רב גונית ורב תחומית ואשר בסופה התקבלו תוצרים שהכינו התלמידים בתהליך של למידה וחקר. תלמידי כיתות ט’ הפיקו עיתונים מרשימים על פלטפורמות דיגיטליות וכן עיתונים מודפסים שכללו חומר רב על התפתחות השפה העברית, מידע בתחום התחביר, אוצר מילים, העשרה כללית ומשחקי לשון. תלמידי כיתות ז’ הרחיבו ידיעותיהם בהכנת מצגת שיתופית בתחום חידושי המילים של האקדמיה ללשון העברית לאחר למידה מעמיקה של נושא המילונאות.

 

ביום השפה העברית התקיים יריד שכלל 15 תחנות הפעלה נושאות פרסים – את התחנות תכננו והקימו תלמידי כיתות ט’ בסיוע תלמידים מכיתות ח’. כל תלמידי ביה”ס (וגם המורים :)) לקחו חלק בפעילות שהיתה חוויתית ומהנה ובה בעת מעניינת ומעשירה. שרון שיק אלוני רכזת הלשון רתמה לעשייה המגוונת לא רק את התלמידים אלא גם את צוות המנהלה שעזר וסייע, ליאת הרכזת הפדגוגית ורבים אחרים שלקחו חלק בהפקת האירוע האירוע. בתמונות המצורפות תוכלו לטעום מהחוויה.

רבקה שמש

מנהלת חטיבת הביניים סמדר

המודל הפדגוגי EACH הוא ציר משותף לכל בתי הספר בעיר. מודל EACH מבוסס על ארבעה עקרונות: חינוך לערכים, פיתוח מיומנויות אקדמיות ולומד עצמאי, שיתופי פעולה ויחסי גומלין בקהילה, פיתוח אוריינות דיגיטלית ולמידה כדרך חיים. בחטיבת סמדר אנו פועלים להטמעת המודל ולשילובו בתחומי הדעת השונים, ובעיקר תוך שילוב מגוון אספקטים של תחום דעת.

 

לכבוד יום השפה העברית, המתקיים מדי שנה ביום הולדתו של אליעזר בן יהודה מחייה השפה, יזמה רכזת הלשון, שרון שיק, יחידת לימוד שלמה לכל תלמידי בית הספר המבוססת על עקרונות מודל EACH שבמסגרתה התקיימה למידה רב גונית ורב תחומית ואשר בסופה התקבלו תוצרים שהכינו התלמידים בתהליך של למידה וחקר. תלמידי כיתות ט’ הפיקו עיתונים מרשימים על פלטפורמות דיגיטליות וכן עיתונים מודפסים שכללו חומר רב על התפתחות השפה העברית, מידע בתחום התחביר, אוצר מילים, העשרה כללית ומשחקי לשון. תלמידי כיתות ז’ הרחיבו ידיעותיהם בהכנת מצגת שיתופית בתחום חידושי המילים של האקדמיה ללשון העברית לאחר למידה מעמיקה של נושא המילונאות.

 

ביום השפה העברית התקיים יריד שכלל 15 תחנות הפעלה נושאות פרסים – את התחנות תכננו והקימו תלמידי כיתות ט’ בסיוע תלמידים מכיתות ח’. כל תלמידי ביה”ס (וגם המורים :)) לקחו חלק בפעילות שהיתה חוויתית ומהנה ובה בעת מעניינת ומעשירה. שרון שיק אלוני רכזת הלשון רתמה לעשייה המגוונת לא רק את התלמידים אלא גם את צוות המנהלה שעזר וסייע, ליאת הרכזת הפדגוגית ורבים אחרים שלקחו חלק בהפקת האירוע האירוע. בתמונות המצורפות תוכלו לטעום מהחוויה.

רבקה שמש

מנהלת חטיבת הביניים סמדר

בבית הספר שז”ר אני מלמדת שני עשורים ושמחה לקחת חלק בתהליך בית ספרי ובתהליך עירוני. בשנים האחרונות בית הספר שז”ר מוביל תהליך פדגוגי שבמרכזו עבודה על יחידות הוראה ולמידה אינטרדיסציפלינריות, המתכתב עם עקרונות מודל ה-EACH, אשר הכניס לבית הספר נדבך פדגוגי נוסף. בשנה האחרונה הרחבנו את החלק העוסק בקהילה ובית הספר שז”ר הוא חלק מאשכול של ארבעה בתי ספר בעיר. יחד אתם נבנה תהליך למידה בתחום הדעת גיאוגרפיה, בנושא “ארצות הים התיכון”.
בכל בתי הספר מתקיים תהליך פנימי ותהליך שיתופי המשלב למידה ושימוש בכלים תקשוביים.
ובשלב זה של השנה תלמידים מבתי הספר השונים נפגשים גם ללמידה פנים מול פנים, מקיימים שיח ונהנים מלמידה שיתופית, וגם זוכים להכיר את הייחודיות של כל בית ספר.
תהליך הלמידה סיפק, בשכבת ה’, הזדמנות להכיר מדינות, אשר בחלקן מוגדרות כמדינות אוייב למדינת ישראל, מזווית אחרת. ובשכבת ו’ הזדמנות להכיר את מדינתם לעומק.
תהליכי העבודה הפדגוגיים ושילוב מיומנויות תקשוב, תחום הקרוב לליבי, סיפקו לי הזדמנות לקיים הוראה ולמידה אחרת המעוררת מוטיבציה ושותפות  של תלמידים,  אנשי צוות ועמיתים בקהילה.
אני שמחה להיות חלק תהליך עירוני אשר מתפתח בכל שנה ומזמן אפשרויות פדגוגיות חדשות.

אילנית חסון

בית ספר שז״ר

בבית הספר שז”ר אני מלמדת שני עשורים ושמחה לקחת חלק בתהליך בית ספרי ובתהליך עירוני. בשנים האחרונות בית הספר שז”ר מוביל תהליך פדגוגי שבמרכזו עבודה על יחידות הוראה ולמידה אינטרדיסציפלינריות, המתכתב עם עקרונות מודל ה-EACH, אשר הכניס לבית הספר נדבך פדגוגי נוסף. בשנה האחרונה הרחבנו את החלק העוסק בקהילה ובית הספר שז”ר הוא חלק מאשכול של ארבעה בתי ספר בעיר. יחד אתם נבנה תהליך למידה בתחום הדעת גיאוגרפיה, בנושא “ארצות הים התיכון”.
בכל בתי הספר מתקיים תהליך פנימי ותהליך שיתופי המשלב למידה ושימוש בכלים תקשוביים.
ובשלב זה של השנה תלמידים מבתי הספר השונים נפגשים גם ללמידה פנים מול פנים, מקיימים שיח ונהנים מלמידה שיתופית, וגם זוכים להכיר את הייחודיות של כל בית ספר.
תהליך הלמידה סיפק, בשכבת ה’, הזדמנות להכיר מדינות, אשר בחלקן מוגדרות כמדינות אוייב למדינת ישראל, מזווית אחרת. ובשכבת ו’ הזדמנות להכיר את מדינתם לעומק.
תהליכי העבודה הפדגוגיים ושילוב מיומנויות תקשוב, תחום הקרוב לליבי, סיפקו לי הזדמנות לקיים הוראה ולמידה אחרת המעוררת מוטיבציה ושותפות  של תלמידים,  אנשי צוות ועמיתים בקהילה.
אני שמחה להיות חלק תהליך עירוני אשר מתפתח בכל שנה ומזמן אפשרויות פדגוגיות חדשות.

אילנית חסון

בית ספר שז״ר

במהלך השלוש השנים האחרונות אני מובילה תהליכי למידה בבית הספר ‘אילנות’, הרצליה על פי מודל האיץ’. השנה הרחבנו את החיבור שלנו לקהילה על ידי למידה תחת אשכול של עוד שלושה בתי ספר בעיר – ‘יוחנני’, ‘שז”ר’ ו’ברנר’.

הנושא המאגד את תהליך הלמידה הוא ארצות הים התיכון. החיבור הראשוני נעשה באמצעות כלי תקשובי של מייקרוסופט-טימס. יזמתי חיבור באמצעות שלוש קבוצות של כיתה ה’ בה חיברתי ילדים מכל ארבעת בתי הספר ויצרתי עבורם פלטפורמה לשיח והיכרות. בהמשך, לאחר שהנענו את החיבור לקהילה, יצרתי יחידת הוראה בנושא צמחיה של הים התיכון סביב הגינה שלנו בבית הספר על בסיס ערך הייחודיות. עדכנתי את כל הצמחים בגינה עם שלטים חדשים , על כל שלט הוצמדו ארבעה ברקודים עם מידע על הצמח. מידע בסגנון שיר עם שם הצמח, יצירת אמנות בשם הצמח, קטע מידעי על הצמח וגם מידע על הצמח בפן היהודי. יצרנו דפי שאלות חקר בכל אחד מהאופנים שהוזכרו ובכך יצרנו אפשרויות בחירה לתלמידים כשהם מבקרים בגינה.

התהליך ה איצ’י המשיך בכך שילדי שאר בתי הספר הוזמנו אלינו ליום עיון הכולל חקר בגינה ועוד 2 מוקדים. מוקד אחד בחדר המחשבים שלנו בו הדרכתי את התלמידים האורחים על הטימס ועל מחברת הכיתה ומוקד אחרון בחצר בו הכנו הפעלה עם מערך שיעור בנושא טביעת רגל אקולוגית. התהליך הושפע מיזמות וחדשנות בשילוב חינוך לערכים.

הפרויקט  חיבר את כל הערכים של מודל ה EACH ואני שמחה שיצא לי לחוות את זה. התהליך את תלמידיי ואותי  לקהילה של תלמידי בתי הספר השכנים וסיפק הזדמנות לעבוד בשיתוף פעולה פורה עם מורות ורכזות עמיתות.

טל פרץ

בית הספר אילנות

במהלך השלוש השנים האחרונות אני מובילה תהליכי למידה בבית הספר ‘אילנות’, הרצליה על פי מודל האיץ’. השנה הרחבנו את החיבור שלנו לקהילה על ידי למידה תחת אשכול של עוד שלושה בתי ספר בעיר – ‘יוחנני’, ‘שז”ר’ ו’ברנר’.

הנושא המאגד את תהליך הלמידה הוא ארצות הים התיכון. החיבור הראשוני נעשה באמצעות כלי תקשובי של מייקרוסופט-טימס. יזמתי חיבור באמצעות שלוש קבוצות של כיתה ה’ בה חיברתי ילדים מכל ארבעת בתי הספר ויצרתי עבורם פלטפורמה לשיח והיכרות. בהמשך, לאחר שהנענו את החיבור לקהילה, יצרתי יחידת הוראה בנושא צמחיה של הים התיכון סביב הגינה שלנו בבית הספר על בסיס ערך הייחודיות. עדכנתי את כל הצמחים בגינה עם שלטים חדשים , על כל שלט הוצמדו ארבעה ברקודים עם מידע על הצמח. מידע בסגנון שיר עם שם הצמח, יצירת אמנות בשם הצמח, קטע מידעי על הצמח וגם מידע על הצמח בפן היהודי. יצרנו דפי שאלות חקר בכל אחד מהאופנים שהוזכרו ובכך יצרנו אפשרויות בחירה לתלמידים כשהם מבקרים בגינה.

התהליך ה איצ’י המשיך בכך שילדי שאר בתי הספר הוזמנו אלינו ליום עיון הכולל חקר בגינה ועוד 2 מוקדים. מוקד אחד בחדר המחשבים שלנו בו הדרכתי את התלמידים האורחים על הטימס ועל מחברת הכיתה ומוקד אחרון בחצר בו הכנו הפעלה עם מערך שיעור בנושא טביעת רגל אקולוגית. התהליך הושפע מיזמות וחדשנות בשילוב חינוך לערכים.

הפרויקט  חיבר את כל הערכים של מודל ה EACH ואני שמחה שיצא לי לחוות את זה. התהליך את תלמידיי ואותי  לקהילה של תלמידי בתי הספר השכנים וסיפק הזדמנות לעבוד בשיתוף פעולה פורה עם מורות ורכזות עמיתות.

טל פרץ

בית הספר אילנות