אודות each

החזון החינוכי

המודל מבוסס על תפיסה הוליסטית חדשנית ושאפתנית, המחבר בין משאביה הפורמליים והבלתי-פורמליים של העיר, מצד אחד, מול תהליכי הוראה אינטרדסצפלינרים של יחידות הוראה מבוססות ערכים, אקדמיה, קהילה ומחקר.

התהליכים המקבילים מתרחשים בכל תחומי הדעת ובכל שכבות הגיל במטרה להטמיע את מיומנויות המאה ה21 הלכה למעשה. התהליכים מתרחשים בכל שכבות הגיל – מהגיל הרך ועד הגיל השלישי.

יישום המודל בתכנית החינוכית each

יישומו של המודל מאפשר הכוונה  להעצמה אישית, יזמות, מוֹבִּיליוּת חברתית, למידה שיתופית ואוטונומיה מחשבתית למורה ולתלמיד.ה ואינה מוגבלת במרחבי מקום וזמן. 

אודות each

החזון החינוכי

המודל מבוסס על תפיסה הוליסטית חדשנית ושאפתנית, המחבר בין משאביה הפורמליים והבלתי-פורמליים של העיר, מצד אחד, מול תהליכי הוראה אינטרדסצפלינרים של יחידות הוראה מבוססות ערכים, אקדמיה, קהילה ומחקר.

התהליכים המקבילים מתרחשים בכל תחומי הדעת ובכל שכבות הגיל במטרה להטמיע את מיומנויות המאה ה21 הלכה למעשה. התהליכים מתרחשים בכל שכבות הגיל – מהגיל הרך ועד הגיל השלישי.

יישום המודל בתכנית החינוכית each

יישומו של המודל מאפשר הכוונה  להעצמה אישית, יזמות, מוֹבִּיליוּת חברתית, למידה שיתופית ואוטונומיה מחשבתית למורה ולתלמיד.ה ואינה מוגבלת במרחבי מקום וזמן. 

E
A
C
H

הכירו את מודל each

סיפורי הצלחה