מכרזי ספקים

המרכז הרפואי "שהם" מפרסם באתר זה מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין. הפרסום מתבצע מעת לעת ולפי שיקול דעתו של המרכז הרפואי.

המכרזים מפורסמים לפי תאריך הוצאתם.

המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז הנמצאים במשרדי המרכז הרפואי הם הנוסח המחייב, אלא אם נאמר אחרת במסמכי המכרז, וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פתוחים ב"שהם"

אין כרגע מכרזים פתוחים, אנא בדקו שוב במועד מאוחר יותר